www.belgium.be Logo of the federal government

DDOS

DDOS
Paper
Ein DDos-Angriff (DDoS) ist ein Cyberangriff, der den normalen Verkehr eines bestimmten Dienstes behindert. In Organisationen und Unternehmen kann er die Arbeitsabläufe erheblich beeinträchtigen.
DDOS
Paper
A Distributed Denial of Service, or DDoS, is a cyber attack that impedes the normal data traffic of a particular service. It can have a major impact on the operations of organisations and businesses.
DDOS
Paper
Une attaque Distributed Denial of Service (DDoS) est une cyberattaque qui entrave le trafic normal d’un service en particulier. Dans les organisations et les entreprises, elle peut avoir un impact majeur sur le fonctionnement.
DDOS
Paper
Een Distributed Denial of Service (DDoS)-aanval is een cyberaanval met als doel het normale verkeer van een bepaalde dienst verstoren. In organisaties en bedrijven kan dit een grote impact hebben op de werking. Het is van groot belang beschermd te zijn.