www.belgium.be Logo of the federal government
De Eerste Minister maakt balans op na 2.5 jaar CCB
News

De Eerste Minister maakt balans op na 2.5 jaar CCB

In juli 2015 werd het Centrum voor Cybersecurity België opgericht. Het centrum is nog in volle opbouwfase maar kan vandaag al heel wat realisaties en nieuwe plannen voorleggen. De aanwerving van het nodige personeel om de doelstellingen te realiseren was dan ook een belangrijk project.

Het CCB telt momenteel 10 medewerkers: een directeur en adjunct-directrice, 4 project managers, een juridisch adviseur, een communicatieverantwoordelijke en twee office managers.

In januari 2017 werd het nationale Cyber Emergency Response Team (CERT) onder het bestuur van het CCB geplaatst. 

Om de opdrachten van CERT.be goed te kunnen uitoefenen heeft het CCB in 2017 heel wat medewerkers aangetrokken. Eind 2017 telde CERT.be een 20-tal personeelsleden waaronder een directeur, een program manager, een technology advisor, een communicatieverantwoordelijke, cyberanalisten en – experten, en een office manager. De laatste aanwervingen worden momenteel gefinaliseerd, CERT.be zal dan 24 medewerkers tellen. Bovendien heeft de regering besloten om CERT.be verder uit te breiden tot 36 experts in 2019.

In de 2de helft van 2018 zal CERT.be 24 uur per dag beschikbaar zijn voor bedrijven en vitale sectoren, dit om aan een bestaande behoefte te beantwoorden en om vragen tijdig te verwerken. 

Twee en een half jaar CCB zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan en de inspanningen worden nog versterkt.  

"Samen maken we van België een van de minst kwetsbare landen van Europa." Miguel De Bruycker, directeur CCB.