www.belgium.be Logo of the federal government

Rapporten en gidsen

Organisaties moeten ervan uitgaan dat zij vroeg of laat met een ransomware aanval te maken krijgen. De belangrijkste vraag is wanneer. Dit is een gids met acties voor bedrijven die het slachtoffer zijn van een ransomware aanval
Paper
Als ze niet regelmatig gepatcht en onderhouden worden, vertonen de netwerkinfrastructuur en de website van een bedrijf gebreken of zwakke punten, m.a.w kwetsbaarheden, die door een tegenstander uitgebuit kunnen worden om schade aan te richten.
DDOS
Paper
Een Distributed Denial of Service (DDoS)-aanval is een cyberaanval met als doel het normale verkeer van een bepaalde dienst verstoren. In organisaties en bedrijven kan dit een grote impact hebben op de werking. Het is van groot belang beschermd te zijn.
Paper
Dit document geeft een overzicht en beoordeling van verschillende kwetsbaarheidsrapporten en helpt bij het prioriteren van acties.
Ransomware
Paper
Via dit document willen we een duidelijk overzicht ter beschikking stellen van de maatregelen die je kan treffen om je te beschermen tegen ransomware.
TRISIS
Paper
TRISIS is een malwarevariant die zich richt op Schneider Electric Triconex Safety Instrumented System (SIS) controllers. De laatste tijd is het gebruik van deze malwarevariant toegenomen.