www.belgium.be Logo of the federal government

Wij helpen ziekenhuizen bij cyberincidenten

Ben je een ziekenhuis dat onder druk staat door COVID-19?

Heb je dringend ondersteuning nodig bij een cyberincident?

Hulp nodig?

Contacteer ons tijdens de kantooruren via:

Dringende vragen die ons tijdens de kantooruren via deze kanalen bereiken, krijgen steeds absolute prioriteit.

CERT.be heeft een permanentie 24/7 voor dringende cyberincidenten op het nummer: +32 (0)2 501 05 60

Contacteer CERT.be als:

 • Je organisatie het slachtoffer is van een gijzelsoftware of ransomware;
 • Je abnormale bewegingen vaststelt op het netwerk of accounts;
 • Er mogelijks persoonsgegevens of medische gegevens gelekt zijn.

  Zorgverleners zijn er voor ons… Wij zijn er voor hen

  Het zijn moeilijke tijden voor ziekenhuizen.  Verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in cyberveiligheid willen daarom iets terug doen en stellen hun expertise vrijwillig ter beschikking van zorginstellingen.  Meer dan 70 experts slaan de handen in elkaar. Ze staan klaar om in te springen wanneer dat nodig zou zijn. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) ondersteunt dit initiatief.

  Welke ondersteuning kunnen ze bieden?

  1. Advies en hulp bij cyberincidenten

  Organisaties die het slachtoffer zijn van een cyberaanval kunnen altijd terecht bij CERT.be, de operationele dienst van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).  CERT.be staat dag en nacht ter beschikking.  Zo nodig vraagt CERT.be bijstand aan de deelnemende vrijwilligers. Lees de Algemene voorwaarden bij incident handling door CERT.be. 

    2. Advies en hulp bij preventieve maatregelen

    Heb je niet dringende vragen over de beveiliging van het ICT netwerk? De deelnemende vrijwilligers bieden gepast advies en bijstand in de domeinen waarin ze expert zijn. Contacteer het netwerk van vrijwilligers.

    Q&A

    Is de dreiging van een cyberaanval naar ziekenhuizen groot?

    Er zijn geen aanwijzingen dat criminelen de zorginstellingen meer dan ooit viseren om nu hun slag te slaan.  Elke organisatie is een potentieel doelwit voor cybercriminelen.  Het is wel zo dat een cyberincident op dit ogenblik mogelijks de efficiënte werking van een ziekenhuis kan verstoren en dat willen we met z’n allen voorkomen.

     

    Kunnen ziekenhuizen hier alleen beroep op doen tijdens de coronacrisis?

    CERT.be is een operationele dienst van het Centrum voor Cybersecurity België en behandelt 24/7 dringende vragen voor ondersteuning aan Belgische instellingen van vitaal belang bij cyberincidenten. Deze dienstverlening bestond al voor de crisis en zal ook daarna blijven bestaan. Het enige verschil is dat er nu ook vrijwilligers klaarstaan die ingezet kunnen worden als dat nodig zou blijken.

    Het 2de luik, nl. ‘Advies en hulp bij preventieve maatregelen’, is een tijdelijk aanbod van de deelnemende vrijwilligers.

     

    Is dit initiatief alleen bedoeld voor ziekenhuizen?

    Dit specifieke initiatief is bedoeld voor de ziekenhuizen die onder druk staan door COVID-19.

    CERT.be verleent daarnaast in haar dagelijkse werking haar diensten aan de volgende groepen:

    • Aanbieders van essentiële diensten en kritieke infrastructuren: energie, vervoer, banken, gezondheidszorg, levering en distributie van drinkwater en digitale infrastructuur.
    • Aanbieders van essentiële openbare diensten: de overheidsdiensten die essentieel zijn voor de Belgische bevolking.
    • Administratieve overheden: de ICT-infrastructuur van de Belgische overheidsdiensten.
    • Bedrijven: ook bedrijven die geen essentiële diensten verlenen, kunnen een beroep doen op een beperkt aantal diensten van CERT.be.
    • Het grote publiek: het grote publiek behoort tot de doelgroep en heeft toegang tot een beperkt aantal diensten van CERT.be.